Akıl defteri nedir?

Hatırlanıp yapılması gereken şeylerin yazıldığı küçük defter, not defteri, muhtıra defteri, ajanda

Akıl defteri kelimesinin ingilizcesi

n. autocue, device that is used to display words or text to read on television
n. TelePrompTer, trademark for autocue